Skype Translator – Chương trình dịch thoại thời gian thực

phản hồi

Skype Translator sẽ là một trong những công nghệ làm cho bạn kinh ngạc. Một dịch vụ phiên dịch  được xem như điều thần kỳ, nó có thể dịch lời thoại theo thời gian thực, với  bảng hội thoại đi kèm, nó có thể dần dần xóa bỏ mọi rào cản ngôn ngữ.

skype_translator

Mọi người có thể sử dụng Skype Translator để dịch trực tiếp các ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Ý, tiếng Tây Ban, tiếng Hoa (Quang Thoại). Nó có không chính xác như những gì chúng ta nói qua điện thoại, nhưng có thể nói nó có thể là bước đi đầu tiên cho việc xóa bỏ rào cản ngôn ngữ trên thế giới, tạo thuận lợi cho mọi người kết nối với nhau dù bạn ở đâu và sử dụng ngôn ngữ nào.

Skype Translator bắt đầu được sử dụng thử nghiệm rộng rãi. Bạn có thể tải thử nghiệm ở đây (Chương trình dành cho windows 8.1).

Theo: blogs.skype.com

sotaydulich
Up Next

Related Posts