Facebook giới thiệu Blueprint – Đào tạo và chương trình chứng chỉ cho các thương hiệu và nhà tiếp thị

phản hồi

Facebook giới thiệu một chương trình hoàn toàn mới, đó là Blueprint một chương trình dành cho đào tạo cho các chiến dịch quảng cáo tiếp thị.

techinsider_Blueprint_1

Nó không chỉ là một trung tâm thông tin trên web, mà còn kết hợp các khóa học trực tuyến với đào tạo trực tiếp mà còn cung cấp chứng chỉ “thương hiệu” Master Facebook marketing.

techinsider_Blueprint_2

Các khóa học được tổ chức theo nhiều thể loại đáp ứng cho nhiều vị trí khác nhau.  Bạn có thể chọn “đầy đủ” nếu bạn  đang tìm hiểu đầy đủ các kỹ năng.

Hiện có 35 khóa học: một số ví dụ bao gồm: Facebook Terminology , Direct Response Marketing và A/B Testing. Chương ttri2nh sẽ theo dõi tiến độ và kết quả của bạn.

techinsider_Blueprint_3

Blueprint hiện có phiên bản tiếng Anh trên máy tính và di động.

Đối với các doanh nghiệp chỉ mới tiếp cận Facebook, Facebook đưa ra : “Learn How” : “Tìm hiểu: Một trung tâm học tập trực tuyến cung cấp những hướng dẫn cơ bản cho các câu hỏi thường gặp”.

techinsider_Blueprint_4

Nó bao gồm các video, hình ảnh, các hướng dẫn từng bước để chỉ rõ doanh nghiệp làm như thế nào để tạo một Trang Fanpage cho công ty cũng như tùy chỉnh  đối tượng doanh nghiệp tiếp cận. “Learn How” hiện có sẵn 14 ngôn ngữ.

Tham khảo thenextweb.com

sotaydulich
Up Next

Related Posts