Google xác nhận không hiển thị cột quảng cáo bên phải trong trang kết quả tìm kiếm trên màn hình desktop

phản hồi

Sau thời gian thử nghiệm khá dài trên màn hình desktop, thời gian tới Google sẽ không hiển thị cột quảng cáo bên phải trong trang kết quả tìm kiếm trên màn hình desktop. Như vậy vị trí đặt quảng cáo Google chỉ ở trên và dưới trang kết quả tìm kiếm mà thôi. Google cũng cho biết họ sẽ tăng số lượng quảng cáo từ 3 lên 4 ở vị trí quảng cáo đầu và chân trang kết quả tìm kiếm.

Phát ngôn viên của Google cũng đã xác nhận với Search Engine Land rằng việc thay đổi này sẽ được triển khai với tất cả các ngôn ngữ tìm kiếm trên toàn cầu. Tuy nhiên quảng cáo vẫn được hiện thị bên phải trang kết quả tìm kiếm nếu đấy là quảng cáo thuộc hộp quảng cáo danh sách sản phẩm (Product Listing Ad boxes).

Việc không hiển thị quảng cáo bên phải trang kết quả tìm kiếm sẽ giúp cho việc giao diện hiển thị màn hình desktop và mobile sẽ tương đồng với nhau hơn. Mặc dù trên mobile, Google chỉ hiển thị 2 hoặc 3 quảng cáo phía đầu của trang kết quả tìm kiếm.

Tham khảo SearchEngineLand.com

tuanna0703

Author

tuanna0703

Thích đọc tin Công nghệ

Up Next

Related Posts