Google Search tự động dịch từ khóa Tìm Kiếm dù bạn muốn hay không

phản hồi

Google Search tự động dịch từ khóa tìm kiếm của bạn, việc này khá thuận tiện trừ khi bạn không quan tâm để văn bản dịch.

Google Search chỉ thực hiện chức năng dịch khi từ khóa tìm kiếm của bạn không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ (Ví dụ khi bạn đang sử dụng Google Tiếng Việt mà từ khóa tìm kiếm của bạn là Tiếng Anh thì Google Search sẽ dịch từ khóa tìm kiếm bằng Tiếng Anh của bạn sang Tiếng Việt).

Có vẻ như Google Search mới chỉ áp dụng chức năng này cho từ hoặc cụm từ chứ chưa áp dụng cho 1 đoạn văn bản dài.

Việc Google Search hỗ trợ việc dịch tự động từ khóa giúp cho người dùng có thể tìm kiếm thêm các nội dung được viết bằng ngôn ngữ khác. Với lợi thế Google Translate của mình, Google hoàn toàn có thể giúp người dùng tìm kiếm được nhiều hơn các nội dung liên quan tới từ khóa mà người dùng tìm kiếm trong một hoặc nhiều ngôn ngữ khác.

 

tuanna0703

Author

tuanna0703

Thích đọc tin Công nghệ

Up Next

Related Posts