Facebook chuẩn bị mở tính năng truyền hình trực tiếp tới tất cả người dùng

phản hồi

Chức năng Live video sẽ được Facebook mở dần cho người dùng trên toàn cầu. Live video đã được Facebook triển khai cho số lượng người dùng giới hạn tại Mỹ và các Fanpage được Facebook xác thực.

Live video lần đầu tiên được Facebook kích hoạt người dùng vào tháng 12 năm trước và tình năng chia sẻ nội dung mới này sẽ sớm được kích hoạt cho toàn bộ người dùng. Chức năng này sẽ xuất hiện trong khu vực viết status dưới dạng một icon và người dùng có thể bấm vào để kích hoạt chức năng này.

Khi người dùng chọn chức năng Live Video thì người dùng có thể truyền hình trực tiếp lên newsfeed của mình và bạn bè có thể xem trực tiếp trên newsfeed. Số lượng người đang xem video truyền hình trực tiếp cũng sẽ được hiển thị trên màn hình xem video.

Người xem cũng có thể đăng ký theo dõi nếu họ thích nội dung video mà bạn truyền hình trực tiếp và họ biết khi nào bạn dừng việc truyền hình trực tiếp. Facebook sẽ tự động lưu video thành một bài viết trên timeline của bạn và bạn cũng như bạn bè có thể xem lại video đó.

Facebook chưa cho biết sẽ kích hoạt chức năng này tại khu vực nào trước. Tuy nhiên, chức năng này sẽ sớm được ra mắt và chức năng này sẽ có mặt trên iOS trước trên Android.

Tham khảo TheNextWeb.com

 

 

tuanna0703

Author

tuanna0703

Thích đọc tin Công nghệ

Up Next

Related Posts