Apple sẽ tăng giá ứng dụng tại 7 quốc gia trong vòng 72 giờ tới, do tỷ giá ngoại tệ

phản hồi

Sau những biến động về tỷ giá ngoại tệ, Apple đã thông báo tới các Nhà phát triển ứng dụng rằng Apple sẽ tăng giá bán các ứng dụng trên App Store tại một số quốc gia trong 72 giờ tới.

Giá ứng dụng tăng với biên độ nhỏ đối người dùng tại New Zealand, Israel, Russia, Singapore, Nam Phi và Mexico. Việc tăng giá cũng áp dụng đối với các ứng dụng sử dụng hình thức thu tiền bên trong ứng dụng (in-app purchases).

apple_tang_gia_ung_dung

Tại Canada, mức giá ứng dụng thấp nhất tăng lên 1.39 $ CAD so với 1.19 $ CAD. Như vậy Apple tăng 2$ CAD so với tháng 9 năm 2015. Biên độ tăng giá thể hiển rõ nét ở mức giá trần ứng dụng khi Apple tăng mức giá cao nhất từ 50.00$ CAD lên 69.99$ CAD.

bieu_do_apple_tang_gia_ung_dung

Những thay đổi về giá trên App Store thương được Apple thực hiện khá nhiều trong khoảng thời gian trước đây khi tỷ giá ngoại tệ tại các quốc gia có sự thay đổi lớn. Bạn có thể kiểm tra việc thay đổi giá có ảnh hưởng tới khu vực của mình hiện tay hay không tại đây.

Nếu bạn đang trả thuê bao cho một ứng dụng và bạn đang sống tại Canada, New Zealand, Mexico, hoặc Singapore ,Apple sẽ gửi email cho bạn về sự thay đổi này. Đối với người dùng tại Nga và Nam Phi, thì người dùng sẽ phải đăng ký thuê bao lại để áp dụng giá thuê bao mới.

Chỉ có người dùng tại các quốc gia trên mới bị ảnh hưởng của việc thay đổi giá lần này của Apple. Giá thay đổi sẽ chính thức áp dụng trong 3 ngày tới.

Tham khảo TheNextWeb.com

tuanna0703

Author

tuanna0703

Thích đọc tin Công nghệ

Up Next

Related Posts